Úvod

ZEMNÉ A BÚRACIE PRÁCE
 

 

VÝKOPY RÝH A JÁM
- výkopy základov, pivnice, montážne jamy, čističky odpadových vôd a žumpy, regulácia potokov,    

  obkopávanie vlhkých múrov a izolovanie.

 

ÚPRAVY TERÉNU
- chodníky, rybníky, bazény, zrovnávanie, planírovanie a svahovanie, terasy a palisády, zavlažovacie   

   systémy, odvodňovanie a drenážovanie, oporné múry, kaskády

 

PRÍPOJKY
 - voda, plyn, elektrika, telekomunikačné vedenia, optické káble, kanalizácie

 

BÚRACIE PRÁCE

 

Záhradná architektúra

návrh a realizácia záhrad

Stavebné práce

REKONŠTRUKCIE STAVIEB - novostavby, prístavby, nadstavby, byty, bytové jadrá

BETONÁRSKE PRÁCE - podkladové betóny, základy, spodné platne, deky, stlpy, nosníky, oporné steny, šalovanie a viazanie armatúry, prístupové komunikácie

MURÁRSKE PRÁCE - múry, potery, omietky, maľby, obklady, dlažby, plávajúce podlahy, sádrokartóny, izolácie, zatepľovanie, výmena zárubní, okien, dverí

 

Autodoprava

odvoz a dovoz sypkých materiálov: štrk, piesok, hlina, uhlie, suť, betón...

odvoz a dovoz stavebných materiálov: tehly, preklady, armatúry, drevo...

 

Palivo

Brikety drevené bukové